T-Mobile Skokani: Zadarovy lyžeMáme tu třetí reklamu ze série Skokani. Lukáš Pavlásek se nejen stal členem týmu Interskok turné, ale dokonce favoritem legendárního chorvatského skokana Zadara Volaniče, který trénuje tým.

Režie:
Jakub Kohák

Hrají:
Vojta Kotek
Lukáš Pavlásek
Klára Jandova (hlas operátorky na konci)

Kompletní přepis textu (30 vteřinová verze):
Vojta Kotek: „Tyjo! Trenér ti svěřil svoje Zadarky jo?“
Lukáš Pavlásek: „Nesahat!“
Vojta Kotek: „Hele podívej ty legendy. Uwe Filter, Takiyako Nakashi, Prtko Jistič, Hauva Jeminen.“
Lukáš Pavlásek: „Hauva taky jo?“
Vojta Kotek: „Hele tamhle se ti podepisuje Skluzan Tavič.“
Lukáš Pavlásek: „Skluzan Tavič!“
Lukáš Pavlásek: „Há … háá, co teď?“
Vojta Kotek: „Zadara bych nevolal!“

Klára Jandova: „Volejte komukoli. S Twistem teď jen za 2,50 do všech sítí. T-Mobile.“

Zajímavosti:
– Když si video zastavíte v 0:20, když Lukáš Pavlásek přilévá na prožhavenou plochu nějakou tekutinu, uvidíte jiskry. Do lyže bylo totiž něco umístěno co způsobilo zážeh společně s kombinací právě vstříknuté tekutiny. Výsledek ovšem po klapce musel být profesionálně uhašen.

Hořící Zadarovi lyže

Autor Martin Jaroš


– To o co se Lukáš Pavlásek neúspěšně pokusil bylo zažehlování vosku.
– Když se žehličkou přejíždí přes vosk, tak to dost páchne. Někteří členové štábu tak museli mít nasazené roušky a to včetně Jakuba Koháka.
– Skokanský lyže mohou být dlouhé až 235 cm, nesmí ovšem o více jak 80 cm přesáhnout výšku skokana. Šířka je 88 milimetrů.
– Jak je vidět na videu skokanské lyže mají více vodních žlábků.

2 thoughts on “T-Mobile Skokani: Zadarovy lyže

  1. Jméno druhého podepsaného skokana má být správně Takiyako Nakashi (viz 0:07)

Comments are closed.